1. Pri nákupe si najprv vyberte tovar, o ktorý máte záujem
  2. Keď ste na konkrétnom produkte stlačte tlačidlo: "do košíka"
  3. Ak už máte v košíku všetko, prejdite do pokladne stlačením tlačidla "Pokračovať na dopravu"
  4. Vyberiete si Spôsob doručenia a spôsob platby Vašej objednávky
  5. V ďalšom kroku vyplníte svoje kontaktné údaje, ktoré slúžia pre doručenie Vašej objednávky. (Aby sme vedeli komu a kde doručíme tovar)
  6. Nasleduje posledný krok a to je zaškrtnutie polovička súhlas s obchodnými podmienkami a potvrdiť objednávku stlačením tlačidla (Objednať s povinosťou platby) pred stlačením tlačidla si skontrolujte či máte správne vyplnené údaje.
  7. Po odoslaní objednávky Vám bude doručený email o evidovaní Vašej objednávky
  8. Do 1-2 pracovných dní je objednávka u Vás.