www.rfour.sk

email: inforfour@rfour.sk

tel.: +421 911 879 042

Sídlo spoločnosti

RFOUR, s.r.o.

Rosina 280

013 22 Rosina

Slovensko

IČO: 54095972

IČ DPH: SK2121577997

DIČ: 2121577997

Bankové spojenie:

UniCredit Bank

Číslo účtu v tvare IBAN: SK07 1111 0000 0016 8579 8004

SWIFT Code: UNCRSKBX

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 78174/L

 

 Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130 
fax č.: 041/ 7632 139 
e-mail: za@soi.sk