Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 35,00 EUR a máte dopravu ZADARMO
 1. Úvod
 2. OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Roman Blaško, so sídlom Rosina 280, 013 22 Rosina, IČO 42389984 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.rfour.sk (ďalej len "systém"). VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.rfour.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a  predávajúcim. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar. Pre ukončenie objednávky je nutný súhlas s obchodnými podmienkami, ktorým potvrdzujete, že ste im porozumeli a súhlasíte s ich znením.

Cena

Pre  zákazníkov www.rfour.sk  platia zvýraznené ceny. Všetky ceny tovaru sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky 20%, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Storno objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte  a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, Mastercard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou. Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru a to buď :

 

skladom- tovar dostupný okamžite a je možnosť ho zaslať.

 

do 10 dní- tovar je skladom u nášho dodavateľa, 10 pracovných dní je maximálna dodacia doba od dodavateľa k nám

 

Na objednávku- dostupnosť tovaru overujeme u dodávateľa. V prípade dostupnosti tovar objednávame a doručujeme v priebehu 15 pracovných dní alebo na základe komunikácie so zákazníkom.

 

vypredané- tovar nie je skladom ale pracuje sa na jeho doplnení , je možne vyžiadať informácie o tom keď bude tovar doplnený.

 

Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

Podmienky a spôsob dodania tovaru

 Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať bežne 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k Vám Slovenskou poštou, prípadne 1 pracovný deň pre doručenie kuriérskou službou. O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi ,Vás budeme informovať e-mailom . Ak Vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile  kontaktujte  prosím svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia Vám po preverení následne poskytneme e-mailom. Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Spolu s tovarom obdrží zákazník účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou). V prípade viditeľného poškodenia zásielky je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

- dobierka
- bankový prevod

Poštovné a iné poplatky

Ku cenám tovaru pri objednávke pripočítavame balné a poštovné ktoré závisí od typu Vami vybraného prepravcu . Aktuálny cenník prepravcov nájdete tu ale aj pri tvorbe objednávky. V prípade nejasnosti nás kontaktujte.

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.
Zaručiť sa môžeme za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase potvrdenia vašej objednávky
 • zabalenie a odoslanie tovaru bez vád (s výnimkou použitého tovaru)
 • akceptáciu tzv. skrytých vád ktoré sa nedajú zistiť nami
 • dodanie tovaru v kvalite a množstve podľa objednávky (ak bola akceptovaná z oboch strán)
 • daňový doklad (faktúry) v súčasti každej zásielky

Naopak, zaručiť sa nemôžeme za sľuby tretích strán, ako napríklad:

 • oneskorené doručenie zavinené doručovateľom
 • poškodenie zásielky zlou manipuláciou počas dopravy zásielky (Nepreberať!)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • Reklamácia tovaru a odstúpenie od  zmluvy

Všetky informácie nájdete v  Reklamačný poriadok.

Alternatívne riešenie sporov

V  prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@rfour.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. .

Ochrana osobných údajov

Všetky informácie nájdete v Ochrana osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Roman Blaško a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie na našom e-shope.

Prihláste sa k odberu newslettera
AKCIA: Ku každému zakúpenému obaly, kryty a púzdra na iPhone Vám pribalíme ochranné sklo ZADARMO!
© rfour.sk 2018 - 2021
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk